Eldre får ofte feil medisiner

Det er forskere ved Duke University Medical Center i North Carolina, USA, som har undersøkt hvorvidt legemidler som kan være uheldige for eldre, skrives ut til eldre polikliniske pasienter. Studien er publisert i Archives of Internal Medicine.

Liste over risikolegemidler

Legemidler som frarådes eller bør brukes med forsiktighet hos eldre, er registrert på en liste som først ble publisert av Beers og medarbeidere i 1991; Beers revised list of drugs. Dette er en standardoversikt over midler der bivirkningsrisikoen ved bruk hos eldre er særlig høy.

I en retrospektiv kohortstudie har forskerne sett på forskrivningene til 765 423 personer 65 år og eldre. I løpet av ett år fikk 162 370 personer, eller 21 %, resept på ett eller flere av medikamentene på Beers-listen. 80 % av disse fikk resept på ett av medikamentene på listen. Drøyt 15 % fikk resept på to medikamenter på listen, mens 4 % fikk resept på tre eller flere medikamenter de egentlig ikke burde fått.

Uforsvarlig

- Funnene bekrefter at det er vanlig å skrive ut legemidler til eldre som er frarådet hos denne gruppen. I 1999 fikk mer enn én av fem pasienter resept på medikamenter som burde vært unngått, skriver forfatterne av studien.

Postdoktor Torgeir Bruun Wyller ved Geriatrisk avdeling, Ullevål universitetssykehus, sier at studien er interessant og viktig, men at det trolig er drøyt å påstå at alle de 162 000 personene ble feilmedisinert.
- Det er ikke alltid galt å gi disse legemidlene til eldre, men man skal bruke dem med stor forsiktighet. Det virker uansett ikke forsvarlig når 21 % får dem, sier Wyller til Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media