Åpen høring i Nylennautvalget

2. september presenterer utvalget prinsippene på en åpen høring. Alle med interesse for reguleringen av medisinsk og helsefaglig forskning får muligheten til å komme med sine synspunkter på den åpne høringen, ifølge utvalgets nettsider.

Regjeringen oppnevnte utvalget sommeren 2003. Utvalget ble bedt om å gi en oversiktlig fremstilling av dagens reguleringer for medisinsk og helsefaglig forskning og vurdere sammenhengen mellom gjeldende reguleringer, samt diskutere og vurdere prinsipielle medisinske, etiske og rettslige spørsmål knyttet til medisinsk forskning. De ble også bedt om å vurdere hvilke grep som kan gjøres for å sikre en hensiktsmessig og klar regulering av medisinsk forskning.

Utvalget som også kalles Forskningsreguleringsutvalget, skal levere innstillingen innen 1. desember 2004.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media