Anders Jahres pris for DNA-forskning

Anders Jahres pris for 2004, som er på 1 million kroner, deles likt mellom de to professorene. Hans E. Krokan, ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, og Erling C. Seeberg ved Universitetet i Oslo, viser i sin forskning hvordan cellenes arvemateriale beskyttes og repareres etter skade.

DNA-reparasjon er en av kroppens viktigste beskyttelsesmekanismer mot mutasjoner forårsaket av ulike ytre faktorer. Krokan og Seebergs forskning har derfor stor betydning for forståelsen av aldring og utvikling av kreft og kroniske sykdommer, heter det i juryens begrunnelse.

Fornøyd med å dele

- Jeg har holdt på med forskning i mange år og vet godt hvordan utvelgelsen av priskandidatene foregår. Krokan og jeg har holdt på med ting som har mye med hverandre å gjøre, og som komiteen mener har hatt mye å si internasjonalt på denne fronten. Derfor syns jeg det var et godt valg av juryen å dele prisen mellom oss, sier Seeberg til Uniforum.

Hans Krokan har vært nominert til prisen flere ganger tidligere, men denne gangen visste han ikke at han var nominert.
- Jeg ble selvfølgelig både stolt og glad, sier Krokan til Universitetsavisa.

Yngre forskere

Anders Jahres pris for yngre forskere, som er på 400 000 kroner, deles i år mellom Patrik Ernfors og Claes M. Gustafsson. Begge er tilknyttet Karolinska institutet i Stockholm.
Ernfors har gjort banebrytende studier av nervesystemets vekstfaktorer, og har beskrevet deres rolle i hjernens normale utvikling samt betydning for fleksibiliteten i en ferdig voksen hjerne. Studiene hans forklarer også utviklingen av flere nevrologiske sykdommer.
Claes M. Gustafsson har gjort viktige oppdagelser av faktorer som kontrollerer genuttrykk. Forskningen han har gjort er viktig for forståelsen av genuttrykk i alminnelighet, men spesielt for mitokondrienes funksjon i relasjon til cellenes oksygenbehov.

Delt ut millioner

Anders Jahre (1891-1982) etablerte Anders Jahres fond til vitenskapelig fremme i 1953, til støtte blant annet for medisinsk og juridisk forskning i de nordiske landene. Fondet har hittil utdelt mer enn 200 millioner kroner til disse formålene.
Anders Jahres medisinske priser blir delt ut i Universitets Aula i Oslo den 8. oktober.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media