Tysk gigantprosjekt med e-helsekort

Korte erstatter det nåværende medlemskortet for helseforsikringer, som gir tyske borgere tilgang til offentlige helsetjenester, og skal tas i bruk i 2006, skriver BMJ. Myndighetene i Tyskland beskriver prosjektet som verdens mest omfangsrike elektroniske kommunikasjonsprosjekt.

Todelt kort

Informasjonen på helsekortet til pasienten skal være todelt. Den administrative delen skal inneholde administrativ informasjon om forsikringsstatus, rettigheter til behandling i utlandet og forskrivning av medikamenter. Den medisinske delen skal kun inneholde informasjon som pasienten har samtykket til at legges på kortet. Dette kan dreie seg om medikamentinntak, radiologiske funn, blodtype, kroniske sykdommer og legers brev. Pasientene skal også selv kunne legge inn informasjon på kortet.

Leger, sykehus og farmasøyter vil bli utstyrt med et tilsvarende kort som gir dem rettigheter til å lese og legge inn ny informasjon på en pasients kort.

Sikkerhet og effektivitet

Målet med å innføre kortet er ifølge BMJ å forbedre sikkerheten rundt medisinsk behandling. Kortet er også ment å ansvarliggjøre pasienten ved at de selv bestemmer hva slags informasjon som skal gjøres tilgjengelig på kortet. De tyske myndighetene tror at helsevesenet vil bli mer effektivt med kortet, og mener at utgiftene knyttet til innføringen av kortet vil være tjent inn igjen i løpet av tre år.

Skepsis blant leger

Tyske leger er skeptiske til innføringen av korte, i første rekke fordi de mener det logistisk sett er umulig å få gjennomført endringene innen 2006. De påpeker at det vil bli en enorm oppgave å utstyre både pasienter, leger og apotek med personlige kort.

Det tyske e-helsekortet vil være kompatibelt med e-helsekortet som EU planlegger å innføre i 2008. Men per i dag mangler flere europeisk land teknologien som er nødvendig for å lese kortene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media