Stenter kan hindre restenose

Det er konklusjonen i en ny metodevurdering fra Avdeling for metodevurdering og kunnskapsstøtte ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (tidligere Senter for medisinsk metodevurdering).
Hvordan behandlingene påvirker kliniske endepunkter som hjerteinfarkt og død er imidlertid usikkert, ifølge metodevurderingen. De økonomiske analysene viser at medikamentavgivende stenter og intrakoronar brakyterapi gir færre reintervensjoner, men til en høyere kostnad.

Les også:

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.