Stadig vanskeligere å bli lege

Poenggrensen for å bli tatt opp som medisinstudent er økt ved alle de fire medisinske fakultetene i landet. Det viser ferske tall fra Samordna opptak om hovedopptaket til høyere utdanning 2004.

Vanskeligere å komme inn

Det var 2 976 som hadde medisin som sitt første valg for studier i 2004. Dette er 12,3 % flere enn i fjor da 2 650 søkte medisinstudiet. I år er det 580 studieplasser mot 590 i fjor, ifølge statistikken. Som følge av flere søkere og færre plasser er poenggrensene for å komme inn på studiet på ordinær kvote økt ved alle de fire norske universitetene. Generelt sett har det også blitt vanskeligere å komme inn på medisinstudiet rett fra videregående skole. Ved alle studiesteder må søkerne som kommer rett fra videregående ha over 6 i snitt for å få plass.
Det er andre året på rad poenggrensen for å komme inn på medisinstudiet er økt.

Oslo fortsatt på poengtoppen

I år som i fjor er det vanskeligst å komme inn på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo. Der må søkerne i ordinær kvote ha 70,7 poeng for å komme inn. I fjor var grensen 70,2 ved dette studiestedet. Ved Norges teknisk-vitenskapelige universitet må ordinære søkere i år ha 69,2 poeng for å komme inn, mot 69 poeng i fjor. Søkere til Universitetet i Bergen må i år ha 68,4 poeng for å komme inn. I fjor holdt det med 67,6 poeng. Det er ved Universitetet i Bergen at poenggrensen for å komme inn har økt mest sammenlignet med fjoråret. Ved Universitetet i Tromsø ligger årets grense på 68,3 poeng mot 68 i fjor.

Flere søker høyere utdanning

I alt 95 000 personer har i år søkt opptak til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak , en økning på i underkant av 9 % sammenliknet med 2003. Også i fjor var det økning i antallet søkere til høyere utdanning.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media