Nyttig nettside om klinisk etikk

Kliniske etikk-komiteer i sykehusene skal bidra til å høyne kompetansen i medisinsk etikk for å kunne identifisere, analysere og om mulig løse etiske problemstillinger relatert til pasientbehandling.

Koordineringsansvar

Seksjonen for medisinsk etikk ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, er av Helsedepartementet tildelt ansvaret for nasjonal koordinering
og fagutvikling for kliniske etikk-komiteer. Dette ansvaret inkluderer faglig bistand til komiteene ved etablering samt å tilby kompetanseutvikling for medlemmer, sørge for erfaringsutveksling og kvalitetssikring og forskning omkring arbeidet.

Nyetablert nettside

Nå har de etablert en nettside om klinisk etikk til hjelp for medlemmer i kliniske etikk-komiteer. Nettsiden inneholder informasjon om relevante kurs, konferanser og seminarer, etiske teorier, prinsipper og verktøy og helsejuss. Den har også kasuistikker og retningslinjer og veiledere.

Ifølge Styringsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2003 skal alle helseforetak opprette klinisk etikk-komité innen utgangen av 2004. På den nye nettsiden finnes informasjon til komiteer i startfasen.

Adressen til nettsiden er: www.med.uio.no/iasam/sme/kek/

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media