Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Prisdryss på landsstyremøtet

  Prisdryss på landsstyremøtet

  Guri Rørtveit, Roger Bjugn, Bente Ulvestad og May Brit Lund ble på Legeforeningens landsmøte i Loen hedret for sitt kvalitetssikringsarbeid eller medisinsk-vitenskapelige arbeid.

  Guri Rørtveit (f. 1965) fikk Marie Spångberg-prisen fra fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats. Fondets mål er å stimulere kvinnelige leger til vitenskapelig innsats ved å prisbelønne den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel publisert av en norsk kvinnelig lege i et norsk eller internasjonalt tidsskrift hvert kalenderår. Rørtveit får prisen for en artikkel om inkontinens etter vaginal fødsel og keisersnitt, publisert i The New England Journal of Medicine. Prisen er i år på kr 32 000.

  En enstemmig komité gav kvalitetsprisen for spesialisthelsetjenesten 2004 til prosjektet Veileder ved obduksjon av fostre og barn ved Roger Bjugn (f. 1961). Han har vært prosjektleder for arbeidet og er forankret i Norsk patologisk forening. Prisen er på kr 30 000.

  – Det er utviklet en veileder som hjelper helsepersonell å legge forholdene til rette både for et godt medisinsk-faglig arbeid og for et åpent forhold til pårørende, heter det i juryens begrunnelse.

  Den norske lægeforenings pris for forebyggende medisin 2004 ble tildelt Bente Ulvestad og May Brit Lund for artikkelen Tunnelarbeid gir økt risiko for kronisk obstruktiv lungesykdom. Den norske lægeforenings fond for forebyggende medisin har til formål å vekke interesse for forebyggende medisin ved å belønne den mest verdifulle artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening i perioden forut for Legeforeningens landsstyremøte. Prisen er på kr 30 000.

  Knut Bry fikk Røykfriprisen

  Knut Bry fikk Røykfriprisen

  På Norges første røykfrie utelivsdag 1.6. 2004, ble Røykfriprisen for 2003 tildelt fotografen Knut Bry.

  Prisvinneren fikk utnevnelsen for sitt mangeårige engasjement mot tobakksskadene. Han har blant annet produsert en serie bilder som har blitt gitt som en oppmerksomhet til røykfrie restauranter. Han har dessuten markert seg med en svært tydelig holdning mot tobakk. De to frivillige organisasjonene Landslaget Mot Tobakkskadene (LMT) og Røykfritt Miljø Norge (RMN) deler i samarbeid ut Røykfriprisen hvert år.

  Ny fylkeslege med ambisjoner

  Ny fylkeslege med ambisjoner

  Jan Vaage (f. 1956) har tatt over som fylkeslege i Sør-Trøndelag etter Liv Haugen, som nå er fagsjef i Helsebygg Midt-Norge. Jan Vaage er spesialist i allmennmedisin og har praktisert som allmennlege i 15 år. De siste tre årene har han også vært praksiskonsulent ved Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus. Vaage sier det blant annet er muligheten til å arbeide med kvalitetsutvikling i helse- og sosialtjenesten som motiverte ham til å ta jobben som fylkeslege.

  Lederskifte i LMI

  Lederskifte i LMI

  Helge Lund slutter som administrerende direktør i Legemiddelindustriforeningen (LMI) etter mer enn seks år i lederstolen. Pål Christian Roland (f. 1967) tar over som direktør fra høsten. Han kommer fra stillingen som politisk rådgiver i Helsedepartementet, der han har vært siden 2001. Helge Lund begynner som kommunikasjonsdirektør i det nyopprettede Utdanningsdirektoratet.

  BMJ-redaktøren skifter beite

  BMJ-redaktøren skifter beite

  Redaktør i BMJ, Richard Smith, har sagt opp sin stilling etter 25 år i det anerkjente tidsskriftet. Smith tar over som leder for en ny europeisk avdeling av det amerikanske selskapet UnitedHealth Group.

  OLLs hederspris til Hans Ånstad

  OLLs hederspris til Hans Ånstad

  Styret i Offentlige legers landsforening (OLL) har sammen med fag- og kvalitetsutvalget besluttet å tildele OLLs hederspris 2004 til Hans Ånstad (f. 1932).

  – Prisen tildeles en lege som gjennom hele sin yrkeskarriere har gjort et fremragende samfunnsmedisinsk arbeid, og som fremdeles er i full aktivitet etter oppnådd offisiell pensjonsalder. Norsk samfunnsmedisin har i svært stor grad hatt glede og nytte av Ånstads arbeid. OLL er takknemlig, stolt og glad over å ha Hans Ånstad som medlem og gratulerer ham med en svært fortjent pris, sier leder i OLL Ola Jøsendal.

  Ånstad har en lang karriere blant annet som distrikts- og stadslege og i Helsedirektoratet. I januar 2002 ble han pensjonist, men har likevel vært engasjert i forbindelse med flere prosjekter i Sosial- og helsedirektoratet. Han har også blant annet vært medlem av landsstyret i Legeforeningen i to perioder, av Skoglandutvalget I og II som utredet spesialiteten samfunnsmedisin og av den første spesialitetskomiteen for samfunnsmedisin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media