Mangler beredskapsplaner for helse

Til tross for tidligere advarsler, mangler 46 kommuner fortsatt planer for helsemessig og sosial bredskap. Det er Lov om helsemessig og sosial beredskap som stiller krav til kommunene om en slik plan.

Ny frist til august

- Mangel på plan for kommunens helsemessige og sosiale beredskap innebærer en økt risiko for skadelige følger for befolkning, pasienter og klienter, mener Helsetilsynet.
For å unngå et pålegg må disse 46 kommunene innen 20. august enten bekrefter at de har en beredskapsplan, eller sende en redegjørelse for når de kommer til å ferdigstille planen. Dette arbeidet må være ferdig senest 1. februar 2005.

Stor kartlegging

Det var våren 2003 Statens helsetilsyn startet kartleggingen av om kommunene har smittevernplan, smittevernlegefunksjon og beredskapsplan for kommunens helse- og sosialtjenester. Helsetilsynene i fylkene fulgte opp kartleggingen høsten 2003 og våren 2004. Statens helsetilsyn medelte i februar 2004 landets kommuner at hvis de ikke kunne bekrefte at de hadde godkjente planer for kommunenes helsemessige og sosiale beredskap overfor helsetilsynet i fylkene innen 21. april, ville sakene bli oversendt Statens helsetilsyn for vurdering av varsel om pålegg. Det er dette som nå har skjedd.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media