ICPC-2 er tatt i bruk

Det er Sosial- og helsedirektoratet som har oversatt og tilrettelagt ICPC-2 til norsk. ICPC står for International Classification of Primary Care, primærhelsetjenestens kode- og klassifiseringssystem.

På den nye blanketten "Medisinsk vurdering av arbeidsuførhet ved sykdom" er det i felt 3.2 lagt inn en rubrikk for ICPC-2 med kodesystem 5. Legeerklæring ved arbeidsuførhet vil bli endret ved neste opptrykk. Inntil videre må den gamle ICPC-rubrikken benyttes for nytt kodeverk, melder Rikstrygdeverket.

Erstatter tidligere utgaver

- Den nye versjonen vil lett kunne erstatte tidligere utgaver. Det er ingen endringer i strukturen på datafilene, og konsekvensene for IT-systemene er dermed svært få, sa prosjektleder Arnt Ole Ree ved Kompetansesenter for IT i helsevesenet (KITH) til Tidsskriftet i desember.

Leger i sykehus og poliklinikker skal fortsatt benytte ICD-10. Nærmere informasjon finnes i brev fra Rikstrygdeverket av 24. juni 2004 som er sendt alle leger, samt i brev fra Sosial- og helsedirektoratet til leger med fastlegeavtale.

For mer informasjon om innføringen, klassifikasjonen, bokutgave og elektronisk søkeverktøy, se KITHs Internett-sider.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media