Appendektomi i Norge

Hensikten med studien var å kartlegge insidens av appendisitt og appendektomi i Norge 1990-2003. Opphold ble identifisert i Norsk pasientregister etter ICD-9- og ICD-10-koder for appendisitt og appendektomi. Studien viser at diagnostisk presisjon og perforasjonsratio har økt det siste tiåret. Andelen appendektomier utført laparoskopisk er mer enn tredoblet over perioden 1998-2003, men bruken varierer mye mellom fylkene.

Gjennomsnittlig aldersjustert insidensrate for appendektomi var 119 per 100 000 for menn og 116 per 100 000 for kvinner, med høyest insidensrate i aldersgruppen 10-29 år. Diagnostisk presisjon (andel appendektomerte pasienter med diagnose appendisitt) økte fra 81 % til 86 % for menn og fra 60 % til 73 % for kvinner i perioden, mens perforasjonsratio (andel appendektomerte pasienter med diagnose perforert appendisitt) økte fra 12 % til 22 % for menn og fra 9 % til 19 % for kvinner.

Laparoskopisk appendektomi økte fra 5 % til 20 % for menn og fra 9 % til 28 % for kvinner i perioden 1998 til 2003. Laparoskopisk appendektomi forekom hyppigst blant kvinner i aldersgruppen 20-39 år. Sammenliknet med øvrige fylker hadde Akershus markert høyere andel laparoskopisk appendektomi (71 % i 2003). Andelen laparoskopisk kirurgi var høy også i Oslo, Buskerud og Vestfold (41 - 44 %). Andel laparoskopisk kirurgi var lavest i Østfold, Telemark, Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland (3-9 %). Liggetid var signifikant kortere ved laparoskopisk kirurgi (median to døgn) sammenliknet med åpen kirurgi (median tre døgn).

Lenker:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media