Vil inspirere til god forskning

Tiltaket er et ledd i arbeid med å styrke forskningen i helseforetaksgruppen. Ifølge strategiplanen Resept 2006 skal forskning være en prioritert oppgave i foretaket.

Kriterier ikke klare

- Forskningsnettverket skal i sitt møte 9. juni diskutere hvilke kriterier som skal ligge til grunn for valg av månedens beste artikkel, forteller Erlend Smeland, som er forskningskoordinator i Helse Sør RHF.

Forskningsfinansiering

Viseadministrerende direktør i Helse Sør, Bjørn Erikstein mener dette kan være starten på at man ønsker å premiere og synliggjøre resultatet av forskningsprosjektene og at fremtidens forskningsfinansiering i større grad vil dreies mot en finansiering knyttet til resultat.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.