Verden glemmer psykisk syke

Det viser en stor studie Verdens helseorganisasjon (WHO), har utført. Det er den første av flere studier rundt psykiske lidelser i verden. Funnene, som er publisert i siste nummer av JAMA, viser hvor utbredt psykiske lidelser er i verden og at de som er syke, til tross for mange tilgjengelige behandlingsmuligheter, ikke får behandling.

Omfattende studie

WHO har mellom 2001 og 2003 samlet inn data fra 14 ulike land; Colombia, Mexico, USA, Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Spania, Ukraina, Libanon, Nigeria, Japan og Kina. Over 60 000 mennesker er blitt intervjuet. Forskerne fant at prevalensen av mennesker som hadde hatt psykiske lidelser siste år, varierte mye – fra 4,3 % i Kina til 26,4 % i USA.

Mange ubehandlet

Mellom 33 % og 80 % av tilfellene dreide seg om milde psykiske lidelser. Bare mennesker som ikke klarte å leve et normalt liv ble definert med alvorlige psykiske lidelser. Studien viser at mellom 35,5 % og 50,3 % av de alvorligst syke ikke fikk behandling overhodet. I utviklingsland var hele 85 % av de alvorligst syke uten behandling.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media