Veksten i sykefraværet er stoppet

Sykefraværet økte fra 7,8 til 8,5 % fra siste kvartal 2002 til siste kvartal i 2003. Nå viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at det ikke er økning i det legemeldte sykefraværet fra første kvartal 2003 til første kvartal 2004. Det egenmeldte sykefraværet økte med 0,1 prosentpoeng. Det totale sykefraværet var i første kvartal 2004 på 8,3 % og fordelte seg med 7,3 % som legemeldt og 1 % som egenmeldt fravær, viser nye tall fra den sentrale sykefraværsstatistikken.

Økning blant kvinnene

Både kvinner og menn hadde nullvekst i legemeldt sykefravær. Kvinner hadde en årsvekst på 0,1 prosentpoeng i egenmeldt sykefravær, mens menn hadde nullvekst i egenmeldt sykefravær – noe mennene også hadde alle kvartalene i 2003. Bak nullveksten i samlet legemeldt sykefravær ligger en nedgang i sykefraværet for dem under 50 år og en vekst for dem over. Nedgangen var sterkest i de yngste aldersgruppene.

Akademikeren mindre syk

Arbeidstakere i akademiske yrker hadde lavest sykefraværsprosent med 3,9, mens sykefraværsprosenten for legemeldt sykefravær var høyest med 10,4 % i gruppen “yrker uten særskilte krav til utdanning”. Denne siste gruppen, som blant annet omfatter renholdere, er yrker hvor arbeidsoppgavene innebærer fysiske belastninger. Også i andre hovedgrupper av yrker med mye fysiske belastninger, som håndverkere og operatøryrker i industrien, ligger sykefraværsprosenten godt over gjennomsnittet, ifølge SSB. Selv om det var klare forskjeller i sykefraværet mellom hovedgrupper av yrker, var det samtidig store variasjoner innenfor flere av hovedgruppene.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.