Universitetet i Oslos forskningspris til lege

Juryen begrunner tildelingen med at Jon Storm-Mathisen gjennom sitt arbeid har lagt grunnlaget for det blomstrende miljøet som i dag finnes innen nevrobiologi ved Universitetet i Oslo. Prisen er på 250 000 kroner.

Også det faktum at Storm-Mathisen er en av Norges mest betydningsfulle aktive forskere har hatt betydning for juryen. Han har publisert over 200 vitenskapelige artikler, og data fra Institute for Scientific Information viser at han er en av verdens mest siterte i internasjonale forskningstidsskrifter, ifølge Universitas.

I juryens begrunnelse trekkes det frem at Storm-Mathisen var av de første som forstod at aminosyrene glutamat (GABA) og glysin faktisk er nervotransmittere eller signalstoffer.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media