Tilsynstelefon om ny røykelov

Samme dag røykfrie serveringssteder ble innført 1. juni, var det nærmere 100 henvendelser til tilsynstelefonen 815 55 015. De fleste var fra personer som ville forhøre seg om tilsyn i sin kommune, bestille informasjonspakker og for generelle spørsmål om lovendringen.

- Det har vært en del henvendelser i forhold til bingolokaler. Her har det vært en del usikkerhet blant de som driver lokalene, og om hvordan loven skal tolkes, melder Sosial- og helsedirektoratet, som opplyser at man på www.tobakk.no vil få nærmere informasjon både om dette og andre problemstillinger.

- Det ser nå ut til at budskapet om at alle har rett til en røykfri arbeidsplass har etablert seg i befolkningen. En uke etter innføring av røykfrie serveringssteder kjente ikke Sosial- og helsedirektoratet til noen tilfeller der loven er brutt. Også Røyketelefonen merket økt pågang. Det var over en dobling av antall innringere i ukene før og etter 1. juni, opplyser direktoratet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media