Tabletter kan være feilpakket

Tablettene kan ha blitt pakket feil, og utgjøre en risiko for feildosering. En pasient fant tabletter på 50 mg i en pakning som skulle inneholde 25 mg tabletter, skriver Legemiddelverket.

Fare for forverret hjertesvikt

Siden Selo-Zok depottabletter 25 mg brukes til oppstartbehandling ved hjertesvikt vil en høyere dose enn anbefalt kunne føre til forverret hjertesvikt. Derfor er det viktig at leger og apotek tar på alvor pasienter som klager over forverret svikt. Legen, apoteket eller pasienten selv må sjekke innholdet i pakningen nøye, og eventuelle feilpakninger bør umiddelbart meldes til Legemiddelverket.

Mange utlevert

AstraZeneca, som produserer Selo-Zok, har satt i gang undersøkelser for å kartlegge omfanget av mulig feilpakking nærmere. Alle pakninger med et bestemt produksjonsnummer er tilbakekalt fra apotekene, men det er allerede mange pasienter som har fått utlevert medikamentene. Tablettene som er trukket tilbake har batchnummer (produksjonsnummer) EI 7045 og utløpsdato 08-2006.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media