Skader seg på sykehusbygg

Styret i Helse Midt-Norge er bekymret over skadeutviklingen og ber de ansvarlige, Helsebygg Midt-Norge, redegjøre for den høye frekvensen av skader, skriver Adresseavisen. Styreleder Per Sævik er usikker på om det blir gjort nok for å hindre skader på byggeplassen.
- Vi ser svært alvorlig på skadeomfanget. Vi har stresset dette problemet over flere møter og har nå bedt om en redegjørelse fra Helsebygg Midt-Norge, sier Sævik.

27 alvorlige skader

Det er særlig det siste året at skadefrekvensen har skutt i været, og ved utgangen av april i år var det innrapportert hele 27 alvorlige skader, ifølge avisen. De vanligste skadene er kutt- og bruddskader, og skadefrekvensen går ofte opp når tidsfrister nærmer seg.
Administrerende direktør i Helsebygg Midt-Norge, Johan Arnt Vatnan, sier de helst skulle sett at ingen ble skadet, men understreker at skadetallet ligger under gjennomsnittet i byggebransjen.
- Vi har 15-16 skader per én million arbeidstimer. Gjennomsnittet for byggebransjen er 20, sier Vatnan. Han forteller at de har fire personer som jobber kontinuerlig med helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid (HMS) og at alle arbeiderne har vært gjennom et tre timers kurs i HMS.

Flre skader blant utenlandske arbeidere

Det er særlig blant de utenlandske bygningsarbeiderne at skadefrekvensen er høy.
- Vi jobber mye med å utligne kulturforskjeller og sette en felles standard for HMS for alle arbeiderne, sier HMS-koordinator for Heimdal Entreprenør, Kåre Myran.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media