Ser ned på lungekreftpasienter

Britiske forskere har intervjuet 45 pasienter med lungekreft, og resultatene er publisert i BMJ. Uansett om pasientene var røykere eller ikke-røykere, følte de seg stigmatisert fordi sykdommen så sterkt assosieres med røyking. Særlig pasienter som aldri har vært røykere, følte seg urettferdig stemplet. Stigmatisering forekommer også i Norge.

Dårligere livskvalitet

Stigmatiseringen mange lungekreftpasienter blir utsatt for kan føre til skyldfølelse og skam, og kan øke stressfølelsen og bidra til psykologisk og sosial sykelighet, ifølge studien. Enkelte pasienter skjuler sykdommen sin, og unngår sosial omgang med familie og venner, noe som fører til at de ikke får nødvendig støtte og trøst fra andre mennesker. Isolasjon kan også føre til økonomiske konsekvenser. Enkelte pasienter forteller at familie og venner ikke har tatt kontakt etter at de fikk høre om diagnosen, og om bekjente som krysser gaten for å unngå dem.

Forverres av røykekampanjer

Anti-røykekampanjer gjør forholdene enda verre, fordi de bidrar til stigmatiseringen og fordi de forteller om en relativt sikker - og svært ubehagelig - død. Også andre kreftpasienter opplever stigmatisering, men ikke på samme måte som lungekreftpasienter. Både leger, venner og familie tar som en selvfølge at sykdommen er selvforskyldt, uavhengig av pasientens røykevaner, mener artikkelforfatterne.

Fokus på industrien

Det må fremdeles gjøres en innsats for å hindre at unge mennesker begynner å røyke, og for å få røykere til å slutte, men det er et dillemma å finne metoder som ikke går ut over de som allerede er rammet av sykdommen. Fokus på tobakkindustriens skruppelløse rolle kan påvirke unge mennesker og samtidig unngå en fordømmelse av lungekreftpasienter og andre med røykerelaterte sykdommer, mener forfatterne.

- Også i Norge

Overlege ved seksjon for lungemedisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Ulf Aasebø, kjenner seg igjen i studien.
- Det er en betydelig nihilisme ute og går når det gjelder lungekreftpasienter. Mange moralister mener sykdommen er selvforskyldt. Det er klart et problem for pasientene. Jeg har til og med hørt en lungelege si at pengene som brukes på forskning på dette feltet heller burde gått til Redd Barna, sier Aasebø. Han mener det også er et problem at lungekreftpasientene lever så kort, og derfor ikke har en sterk pasientorganisasjon å støtte seg til. - 50-60 % dør i løpet av det første året, forteller Aasebø.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media