Radiumhospitalet og Rikshospitalet fusjoneres

Det er klart etter at styrene ved begge sykehusene 7. juni vedtok å slå seg sammen. Styrene ved Rikshospitalet og Radiumhospitalet mener en fusjon vil gi konkurransefortrinn og er den beste måten å møte fremtidens utfordringer på.

- Bedre behandlingstilbud

Begge styrene vedtok høsten 2003 å sette i gang en utredning av fusjon mellom sykehusene. Radiumhospitalet skriver i en pressemelding at utredningen har vist at det største potensialet ved en fusjon mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet er at pasienter i Norge får et bedre behandlingstilbud. Sykehusene vektlegger at det er mulig å få rask tilgang til ny kunnskap og nye metoder for diagnostikk og behandling på grunn av et styrket forskningsmiljø og et betydelig internasjonalt kontaktnett.

Støtter fusjonen

Tolv arbeidsgrupper som alle har hatt med representanter fra begge sykehusene og ansatte har deltatt i utredningen. Alle arbeidsgruppene, Universitetet i Oslo og de ansattes representanter støtter forslaget om fusjon, ifølge pressemeldingen. Erfaringene fra arbeidet viser at en sammenslåing er mulig både kulturelt og organisatorisk. En fusjon utelukker heller ikke sammenslåing eller samarbeid med andre institusjoner, om det blir aktuelt.

Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF vil bruke lokalene både på Montebello og på Gaustad.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media