Nytt mandat for Prioriteringsrådet

Rådet skal i sine overveielser ta etiske, faglige og ressursmessige hensyn, og folk skal få innsyn i beslutningsgrunnlaget. Det er bestemt i rådets nye mandat, som nylig ble vedtatt i statsråd. Samtidig ble det utnevnt 13 rådsmedlemmer, hvorav sju er nye.

Helseråd med tyngde

Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten ble opprettet 1. mars 2000, og har fra før som oppgave å gi myndighetene råd om prioritering innen somatiske og psykiatriske helsetjenester i sykehus, spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. Rådets uttalelser har flere ganger skapt debatt, for eksempel da det ble uttalt at mammografi er forbundet med strålingsfare og derfor ikke burde gis høy prioritet.

Medlemmene blir personlig oppnevnt for henholdsvis to og fire år, og skal ha høy kompetanse innen medisin, økonomi, jus og samfunnskunnskap, skriver Sosial- og helsedirektoratet, som har sekretariatet for rådet.

Nye og gamle medlemmer

I statsråd 11. juni ble førsteamanuensis Idar Magne Holme gjenoppnevnt som leder, mens ny nestleder ble professor Ole Fritjof Norheim. Grethe Brundtland, Jan Erik Askildsen, Ida Garløy, Odd Jarle Kvamme og Michael Tetzschner fortsetter som rådsmedlemmer. De øvrige nyoppnevnte er Helen Bjørnøy, Randi Tahlseth, Ole Johan Sandvand, Marie Aakre, Arnt Holte og Karin Straume.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media