Nye regler ved sykmelding

De nye reglene for sykmelding ble vedtatt i Stortinget i forrige uke, og formålet er å få ned det økende sykefraværet.

Strenge regler

Pasienter kan bare sykmeldes dersom det finnes tungtveiende medisinske grunner, og 100 % sykmelding bør unngås i størst mulig grad. Dersom det er mulig med gradert sykmelding og deretter aktiv sykmelding, bør dette være første alternativ. Sykmeldingsattesten skal erstattes med ny attest som heter –Medisinsk vurdering av arbeidsmuligheter ved sykdom–.

Kan miste retten

Pasienter skal så fort som mulig prøve seg igjen i arbeidet, enten med reisetilskudd, gradert eller aktiv sykmelding. Dersom arbeidstakeren ikke kan gjøre arbeidsrelaterte oppgaver utover åtte uker, skal dette være medisinsk begrunnet. I slike tilfeller skal legen sende en utvidet legeerklæring. Leger som gjentatte ganger unnlater å følge de nye reglene, risikerer å miste retten til å skrive legeerklæringer, ifølge informasjon på Sosialdepartementets nettsider.

Oppfølgingsplan

Etter 12 ukers sykmelding pålegges både arbeidstaker og arbeidsgiver å utarbeide en oppfølgingsplan. Dersom dette ikke gjøres kan trygdeetaten bøtelegge de involverte.
Aktiv sykmelding skal bare brukes der pasienten ikke kan utføre sine vanlige arbeidsoppgaver. Dersom en del av oppgavene kan utføres skal imidlertid brukes gradert sykmelding.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media