Ny nasjonal strategi for kreftomsorgen

Helseminister Dagfinn Høybråten tok i 2003 initiativet til at det skulle utarbeides et forslag til en strategisk oppfølging av Nasjonal kreftplan fra 1997. I går fikk han presentert den nye strategien.

Veiledende

Målet med strategien er å gi alle aktører, inkludert beslutningstakerne i kreftomsorgen, hjelp til å håndtere de store utfordringene de står overfor. En nasjonal strategi skal gi signaler og være veiledende i forhold til hvilke tiltak og satsinger som bør gjennomføres, ifølge Sosial- og helsedirektoratet.

Store utfordringer

Arbeidet med den nye strategien har vært ledet av Hans Petter Aarseth, avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet. Arbeidsgruppen påpeker blant annet at
diagnostikk og behandling av kreft må gjennomføres i tråd med nasjonale handlingsprogrammer, at økningen av antall eldre vil føre til en økning i antall krefttilfeller og at flere vil trenge lindrende behandling.

Den nye strategien kan lastes ned fra Sosial- og helsedirektoratets nettsider.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media