Knut Bry fikk Røykfriprisen

Prisvinneren fikk prisen for sitt mangeårige engasjement mot tobakkskadene. Han har blant annet produsert en serie bilder som har blitt gitt som en positiv oppmerksomhet til røykfrie restauranter. Han har dessuten markert seg med en svært tydelig holdning mot tobakk.

Flere priser

I tillegg til hovedprisen ble det delt ut en bedriftspris, en ærespris og en æresbedriftspris. Jusprofessor Anders Bratholm fikk æresprisen for sitt mangeårige engasjement gjennom Statens tobakkskaderåd og for arbeidet med Tobakkskadeloven. Kaffebrenneriet fikk bedriftsprisen for å ha gått foran med røykfrie serveringssteder. Vegeta vertshus fikk en ærespris for å ha servert røykfritt i hele 70 år.

Redusere tobakksbruken

De to frivillige organisasjonene Landslaget Mot Tobakkskadene (LMT) og Røykfritt Miljø Norge (RMN) deler i samarbeid ut Røykfriprisen hvert år. Prisene går til personer og bedrifter som har gjort en ekstra innsats i arbeidet for å redusere bruken av tobakk i samfunnet generelt eller på arbeidsplasser. Blant tidligere vinnere finner vi blant andre Johan Olav Koss, Bjørn Dæhlie, Annette Stai, Egil Drillo Olsen, Thor Heyerdal, Gro Harlem Brundtland, Gerd-Liv Valla og Dagfinn Høybråten.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media