Frykter polsk legeutvandring

Den polske legeforeningen er bekymret for konsekvensene av utvandringen.

Nettundersøkelse

En spørreundersøkelse på Internett, publisert i avisen Gazeta Wyborcza, viser at en tredel av alle polske leger mellom 25 og 35 år, det vil si 10 000 leger, har planer om å arbeide i vesteuropeiske land. Den polske legeforeningen frykter at en utvandring i en slik størrelsesorden vil sette landets helsevesen i fare, skriver BMJ.
- Det er bra at leger får muligheten til å tilegne seg erfaring og praksis i utlandet, men dersom for mange benytter seg av muligheten vil det bety en dramatisk trussel mot vårt eget helsevesen, sier Marek Szweczynski i den polske legeforeningen.

Lønn og arbeidsforhold

En av de viktigste motivasjonsfaktorene for polske leger til å søke seg utenlands, er lønningene. Mens de i hjemlandet tjener i gjennomsnitt 50 000 kroner i året, kan de tjene ti ganger så mye i land som Tyskland og Norge.
I tillegg har en vedvarende nedprioritering av helsevesenet, korrupsjon, skandaler og streiker ført til en demoralisering blant polsk helsepersonell.
Szweczynski er kritisk til den aktive rekrutteringen av polske leger i Europa.
- Vi ser stadig at det annonseres etter leger i vårt tidsskrift, særlig fra Storbritannia. Dette er også det mest populære landet å jobbe i. Vi i legeforeningen er ikke særlig glad for disse annonsene. Rekruttering av våre leger er kanskje en god løsning for vesteuropeiske land, men ikke for oss, sier han.

Deler bekymringen

Også leger i Tyskland er bekymret på vegne av det polske helsevesenet, og mener bemanningsproblemene i andre europeiske land må løses på andre måter. Bare Tyskland alene antas å trenge mellom 10 000 og 15 000 flere leger etter å ha implementert EUs arbeidstidsdirektiv. Den polske legeforeningen har advart mot at en implementering av direktivet, vil forverre legemangelen i Polen ytterligere.

Tror ikke på stor pågang i Norge

Direktør ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH), Per Haugum, tror imidlertid ikke det vil komme noe rush av polske leger til Norge.
- Det er vanskelig å spå, men ut fra tallene vi kjenner i dag tror jeg ikke det vil bli så mange. Det ser ikke ut til at polske leger finner Norge særlig attraktivt, sier Haugum. Han kjenner heller ikke til at det norske helsevesen rekrutterer leger fra Polen.
Tall fra SAFH viser at fra 1994 har årlig mellom én og seks polske leger søkt om autorisasjon for å jobbe i Norge. Hittil i år har fire søkt om autorisasjon, og det er ingenting som tyder på noen økt interesse etter at landet ble medlem av EU 1. mai.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media