Frykter norsk HIV-rekord

Hittil i år er det meldt 90 nye HIV-diagnoser, skriver Folkehelseinstituttet. Av disse er 58 heterofile, hvorav 14 etnisk norske, mens de øvrige er innvandrere. I tillegg er det oppdaget HIV hos 23 homofile og 9 injiserende stoffmisbrukere.

Økning blant homofile

I fjor var det en enorm økning i HIV-smitte blant Oslos homofile, og denne økningen ser ut til å fortsette, ifølge Øyvind Nilsen ved Avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet. Han mener det økende antallet nylig smittede bekrefter at det er snakk om en omfattende HIV-spredning i et forholdsvis lite miljø, og han frykter tallene vil bli enda større enn i fjor.

- Vi har så langt påvist at mer enn 40 homoseksuelle menn ble smittet i 2003. Så mange påvist smittede i løpet av ett år har vi aldri tidligere registrert, sier Nilsen, som karakteriserer det som et utbrudd.
- I tillegg må vi regne med at det fortsatt kan være nysmittede der ute som ennå ikke har testet seg, sier han.

Ubeskyttet sex

Mye tyder på at flere har mer ubeskyttet sex, noe også tallene på kjønnssykdommer kan tyde på.
I tillegg til de 90 kjente HIV-diagnosene, kjenner Nilsen til ytterligere 25 tilfeller han ikke har mottatt meldingsskjema fra. Det vil si at det i løpet av årets fem første måneder trolig er til sammen 115 nyoppdagede HIV-positive.

- Holder denne tendensen seg, kan vi forvente nærmere 270 tilfeller totalt i løpet av 2004. Det vil være et langt høyere tall enn vi noen sinne har hatt, sier Nilsen, som forventer at tallet vil øke utover sommeren og høsten.

I 2003 var tallet på HIV-smittede 238, mens det i 2002 var 205.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media