Forskningspris for dykkersykestudier

Wisløff er forsker ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Det medisinske fakultetet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han får prisen for beste publikasjon innen medisinsk teknologi, med artikkelen NOS inhibition increases bubble formation and reduces survival in senentary but not ecercised rats, publisert i tidsskriftet Journal of Physiology.

Trening og dykkersyke

Wisløff har studert effekten av fysisk trening for å redusere risikoen for dykkersyke. I den omtalte artikkelen påvises det at hemming av nitrogenoksid ved bruk av en nitrogenoksid-inhibitor fører til økt dannelse av nitrogenbobler, og dermed dykkersyke, hos rotter ved dekompresjon etter opphold i trykkammer. Dykkersyke hos rotter som har blitt tilført nitrogenoksid-inhibitor, kan motvirkes ved én enkelt treningsøkt 20 timer før behandlingens start, skriver Universitetsavisa.

Dykkerpille

Resultatene bekrefter at trening kan motvirke dykkersyke. Videre arbeid skal undersøke om man også kan motvirke sykdommen ved å ta en pille som inneholder nitrogendioksid. Studien har fått stor betydning internasjonalt for forståelsen av dykkermedisin.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media