Forskningsmidler fordelt

Vel 65 millioner ble fordelt etter søknad mens nær 30 millioner ble fordelt direkte til universitetssykehusene i Helse Øst. De 65 millionene er fordelt på i alt 122 forskningsprosjekter. Hovedtyngden av prosjektene er innenfor fagområdene somatikk (69), psykisk helsevern (22) og helsetjenesteforskning (31).

Forskningsengasjement

Hele 324 søknader kom inn innen fristen 1. april.
– Dette avspeiler et stort engasjement i helseforetakene for forskning og utvikling, et godt forskningsklima og mange gode ideer. Det sier leder av Det regionale forskningsutvalget, John-Arne Røttingen.

Grundig vurdering

De 324 søknadene ble gjennomgått av en ekstern vurderingskomité ledet av professor emeritus Bjarne Waaler. Vurderingskomiteen kvalitetsvurderte søknadene og leverte sitt forslag til prioriteringer til Det regionale forskningsutvalget i Helse Øst. Forskningsutvalget i sin tur innstilte til henholdsvis Samarbeidsorganet og styret i Helse Øst RHF.

Liste over hvilke prosjekter som har fått støtte finnes på Helse Øst RHFs nettsider (PDF-fil).

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media