Flere senaborter medisinsk begrunnet

Det viser fersk statistikk fra Folkehelseinstituttet.

Økning

I fjor søkte 621 kvinner om svangerskapsavbrudd etter utgangen av 12. uke, viser statistikken utarbeidet av Avdeling for Medisinsk fødselsregister. Av de 621 søknadene var 188 (30 %) begrunnet med at fosteret hadde alvorlig sykdom eller misdannelser. Andelen slike medisinsk begrunnede søknader har økt i forhold til de fire foregående årene.

Downs syndrom, manglende hjerne og ryggmargsbrokk

De vanligste misdannelsene er Downs syndrom, manglende hjerne (anencephali, acrani) og ryggmargsbrokk (spina bifida). En del av fostrene hadde andre misdannelser i tillegg. Disse tre gruppene stod i fjor for 70 av de 188 medisinsk begrunnede søknadene. I alt 185 av søknadene ble innvilget, og svangerskapet avbrutt, opplyser Folkehelseinstituttet.

I 2003 ble 30 svangerskap avbrutt etter 12. uke på grunn av Downs syndrom. Over halvparten av kvinnene som søkte om svangerskapsavbrudd på grunn av Downs syndrom i fjor, var 38 år eller eldre, og 18 av abortene skjedde i 18. uke eller senere. I 2003 ble 31 svangerskap avbrutt på grunn av manglende hjerne, tallene for de foregående fire år varierer mellom 14 og 24. Diagnosen ryggmargsbrokk var årsaken til ti avbrudd, i de fire foregående årene varierte tallene mellom åtte og 15. De fleste avbruddene skjedde i 18. uke eller senere. Kvinnene var i gjennomsnitt 28 - 29 år.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media