E-helse kun for de rike?

Under Tromsø Telemedicine and eHealth Conference 2004 som nå pågår, rettet Siri Birgitte Uldal søkelyset mot denne omfattende problemstillingen.

Jobber mot utviklingsland

Nasjonalt senter for telemedisin er Verdens helseorganisasjons samarbeidspartner innen telemedisin, og det samarbeides blant annet om et prosjekt der målet er å styrke primærhelsetjenesten i hvert utviklingsland gjennom telemedisinsk aktivitet. WHO har valgt Iran, Pakistan, Kenya og Sør-Afrika som satsningsland. Her rettes spesiell oppmerksomhet mot utforming av e-helsesystemet og evaluering av det som blir oppnådd. Dette er imidlertid ikke helt uproblematisk ifølge Siri Birgitte Uldal.

Vestlig verdensbilde

- Vi står foran store utfordringer ved bruk av teknologi i utviklingsland. Med teknologien følger ofte konsept og fenomener fra et vestlig verdensbilde. I tillegg kreves et utdanningsnivå som ikke alltid passer inn i samfunn under utvikling. Et eksempel er hvordan vi i vesten strukturerer informasjonen. Hierarkiske konsept (familietre) fungerer ikke. Et annet grunnleggende problem er mangel på lesekunnskaper i utviklingsland, noe teknologien ofte forutsetter, påpeker Siri B. Uldal.

Optimist

Uldal tegner imidlertid et optimistisk bilde av fremtiden.
- I en undersøkelse som viser den totale bruk av Internett i 2002, stod utviklingsland for 34 %. Dette er stor fremgang fra 1992 da disse landene stod for bare 3 %, sier Uldal.
- I tillegg gjennomføres flere prosjekter der man er bevisst på de kulturelle utfordringene og bruker til dels tradisjonelle teknikker for å spre informasjon om helse, gjennom blant annet såpeopera i TV og radiomediet, forteller hun.

Tromsø i sentrum for telemedisin

Det er femte gang Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø arrangerer konferansen, som i år samler 300 deltakere fra 23 land i tre dager. Årets tema er befolkningens deltakelse i utviklingen av e-helse og de utfordringer forskere, teknologer og helsepersonell stilles overfor i så henseende. Foredragsholdere er hentet både fra telemedisinsmiljøet i Tromsø og ellers i verden.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media