Depresjon hos barn og ungdom

Bakgrunnen for oppdateringen av terapianbefalingen er at antidepressive legemidler som anses som relativt effektive og sikre hos voksne, har vist seg ikke å være effektive og kan føre til alvorligere bivirkninger hos barn og ungdom under 18 år. Dette gjelder trisykliske antidepressiva, monoaminoksidase inhibitorer og de fleste selektive serotoninreopptakshemmerne (SSRI).

Terapianbefalingen om depresjon hos barn og ungdom er utarbeidet av Legemiddelverket i samarbeid med norske barne- og ungdomspsykiatere. Med bakgrunn i studier som stiller spørsmål om bruk av antidepressive legemidler hos barn og ungdom har Legemiddelverket og norske barne- og ungdomspsykiatere nå gjennomgått og oppdatert terapianbefalingen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media