Akupunktur kan hjelpe mot blærekatarr

Kvinner som rammes av blærekatarr behandles vanligvis med antibiotika, og det hjelper mange. Men infeksjonen kan ofte vende tilbake. Nå viser en norsk doktorgrad at akupunktur kan være et godt alternativ for forebygging av blærekatarr hos voksne kvinner.

Bedring etter akupunktur

I studien sammenlignes 67 kvinner som fikk akupunktur, med 27 kvinner som ikke fikk akupunktur. Etter åtte behandlinger var tre av fire kvinner infeksjonsfrie det neste halve året. Hos de behandlede kvinnene var resturinen, urin igjen i blæren rett etter vannlating målt med ultralyd, halvert. Blant de ubehandlede kvinnene var resturinen uforandret. Pasientene kunne fortelle om bedre allmenntilstand og humør, bedre vannlating og fordøyelse, bedre søvn og mindre smerter.

Tre grupper

Det er akupunktør Terje Alræk ved Universitetet i Bergen som i avhandlingen –Acupuncture in the prevention of recurrent uncomplicated lower urinary tract infection in adult women–, har sett på effekten av akupunktur. Han mener behandlingen av blærekatarr må bygges på diagnostiske prinsipper som brukes i tradisjonell kinesisk medisin.
- Gjennom samtaler med pasienter som er plaget med blærekatarr, kan vi dele disse inn i tre diagnosegrupper brukt i tradisjonell kinesisk medisin, ut fra hvilke symptomer de har. Av disse tre gruppene er det én som kommer spesielt godt ut, og som har best effekt av behandlingen, påpeker Alræk.

Dårlig trykk

Kvinnene i gruppen som kommer godt ut har lett for å fryse, lett for å engste seg, har dårlig trykk på urinen og må presse ekstra på for å avslutte den. De må dessuten opp om natten for å late vannet. Etter akupunkturbehandling hadde denne gruppen betydelig mindre resturin i blæren, noe som bedrer muligheten for å bli frisk.
- Dette er interessant, og kan gi føringer for videre forskning, mener Alræk. De to andre gruppene hadde mer begrenset effekt av behandlingen, men også her så man en viss bedring.

Håper på samarbeid med leger

Terje Alræk (f. 1955) har mer enn 20 års erfaring fra klinisk arbeid som akupunktør og har forsket på akupunktur og blærekatarr i 10 år. Han er den første akupunktør som disputerer for doktorgraden (PhD) innen eget fag i Norge, og trolig også Europa. Han håper det etter hvert kan utvikles et felles språk mellom lege og akupunktører, slik at de kan forstå hverandres fagfelt og dermed samarbeide bedre.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media