Adoptivbarn med meslinger

Av en gruppe på åtte kinesiske adoptivbarn som kom til Norge slutten av mars, var fire smittet med meslinger. Tre av barna ble innlagt i sykehus i Norge, mens ett barn ble innlagt før avreise fra Kina. Også fra USA og Spania kom det melding om meslinger blant adoptivbarn fra Kina, og det viste seg at alle barna trolig kom fra det samme barnehjemmet, ifølge ukens MSIS-rapport fra Folkehelseinstituttet.

Europa er advart

Siden det dreier seg om flere land, og fordi barna trolig var smitteførende under reisen fra hjemlandet, har Folkehelseinstituttet varslet helsemyndighetene i EU.

De siste årene er det meldt inntil åtte meslingetilfeller årlig, og alle er direkte eller indirekte importtilfeller. I Norge anses meslinger som utryddet, men siden dekningen for MMR-vaksinen er lavere enn ønsket, kan det komme epidemier i forbindelse med importtilfeller.

Må varsle raskt

På lang sikt er det håp om å kunne utrydde sykdommen på verdensbasis, og i Norge arbeides det for å opprettholde eller bedre vaksinasjonsdekningen. En utfordring er også å overvåke og varsle raskt, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes raskt.

- Vi minner om at tilfeller av meslinger skal varsles umiddelbart til kommunelegen som så skal varsle Fylkeslegen og Folkehelseinstituttet. Et helt nødvendig grunnlag for god diagnostikk og overvåking er at legene som mistenker meslinger sørger for at det tas adekvate laboratorieprøver for å sikre diagnosen, skriver Folkehelseinstituttet i ukens MSIS-rapport.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media