World Health Report 2004 lansert i dag

Men Verdens helseorganisasjons mål er at alle en gang i fremtiden skal få tilgang til antiretrovirale medikamenter. I årets World Health Report, som ble publisert i dag, beskriver de hvordan dette målet skal nås. Et steg på veien er å klare å behandle tre millioner mennesker i utviklingsland innen utgangen av 2005.

Vil endre historien

Word Health Report 2004 har fått tittelen Changing history. Den beskriver hvordan planen for bekjempelse av HIV skal gjennomføres. Rapporten forsøker også å forklare hvordan internasjonale organisasjoner, nasjonale myndigheter, privat sektor og hele samfunn kan samarbeide videre etter 2005 i kampen mot HIV og AIDS.
- Jeg er fullt klar over at vi og samarbeidspartnerne våre tok en stor risiko da vi gikk inn på denne planen. Men jeg mener bestemt vi trengte et tidsbegrenset og vanskelig mål, skriver Verdens helseorganisasjons generaldirektør, LEE Jong-wook i rapportens innledning.

Millioner dør

Å bekjempe HIV og AIDS er den viktigste oppgaven for verdenshelsen i dag. Bare i 2003 døde tre millioner mens fem millioner ble smittet. Ifølge FNs AIDS-organisasjon, UNAIDS, har nær 70 millioner mennesker blitt smittet og 25 millioner mistet livet siden sykdommen ble oppdaget i USA i 1981.
- AIDS er den mest omfattende epidemien i menneskets historie. Det er ikke et eneste land i verden, kanskje unntatt Nord-Korea, som har unnsluppet AIDS. Det viser hvor globalisert vår verden er, sa UNAIDS-lederen da han gjestet Norge nylig.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media