Uverdig for psykiatriske pasienter

Det er konklusjonen Statens helsetilsyn trekker etter en landsomfattende kartlegging av belegg i psykiatriske akuttavdelinger i 2003. Kartleggingen viser at det fremdeles er stort press på plassene. Det er ikke er grunnlag for å si at situasjonen på landsbasis i 2003 er forbedret i forhold til 2002.

De akuttpsykiatriske avdelingene har et gjennomgående høyere belegg enn avdelingene har plass til, noe som fører til at pasienter plasseres i senger i korridorer, bad og oppholdsrom. I 2003 svarte 32 % av enhetene at pasienter som egentlig skulle hatt enerom, må dele rom med andre pasienter. Dette skjer i stort omfang, og fører til en uverdig og uakseptabel situasjon for mange psykiatriske pasienter, mener Helsetilsynet. Helse Vest hadde den høyeste beleggsprosenten både i 2002 og 2003, på henholdsvis 110 % og 112 %.

Helsetilsynet råder de ansvarlige til å ta tak i problemene og endre situasjonen, en prosess de vil følge med på på fylkesnivå.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.