Uverdig for psykiatriske pasienter

Det er konklusjonen Statens helsetilsyn trekker etter en landsomfattende kartlegging av belegg i psykiatriske akuttavdelinger i 2003. Kartleggingen viser at det fremdeles er stort press på plassene. Det er ikke er grunnlag for å si at situasjonen på landsbasis i 2003 er forbedret i forhold til 2002.

De akuttpsykiatriske avdelingene har et gjennomgående høyere belegg enn avdelingene har plass til, noe som fører til at pasienter plasseres i senger i korridorer, bad og oppholdsrom. I 2003 svarte 32 % av enhetene at pasienter som egentlig skulle hatt enerom, må dele rom med andre pasienter. Dette skjer i stort omfang, og fører til en uverdig og uakseptabel situasjon for mange psykiatriske pasienter, mener Helsetilsynet. Helse Vest hadde den høyeste beleggsprosenten både i 2002 og 2003, på henholdsvis 110 % og 112 %.

Helsetilsynet råder de ansvarlige til å ta tak i problemene og endre situasjonen, en prosess de vil følge med på på fylkesnivå.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media