Tobakken rammer de fattige

Denne onde sirkelen settes det søkelys på i forbindelse med Verdens røykfrie dag 31. mai.

Lønn går til tobakk

Fattige som røyker bruker en stor del av inntekten sin på tobakk - penger som egentlig skulle blitt brukt til mat, helse og utdannelse. Tobakken fører til mindre inntekt, lavere produktivitet, sykdom og død, skriver Verdens helseorganisasjon (WHO) i sin informasjonsbrosjyre i forbindelse med Verdens røykfrie dag.

Tar livet av barna

De fattigste husholdningene i Bangladesh bruker nesten 10 ganger så mye på tobakk som på utdanning, og disse pengene kunne ha gitt 10,5 millioner mennesker fullgod mat. Dette kunne igjen ha reddet livet til 350 barn under fem år hver dag.

Også bøndene som dyrker tobakken lider. I stedet for å bli rike på avlingene, ender bøndene ofte opp med stor gjeld til tobakksindustrien, ifølge WHO.

Fattige i vest

Det er de fattige som røyker mest også i den rike delen av verden. En britisk undersøkelse fra 1998 viser at 35 % av kvinnene og 40 % av mennene i den fattigste gruppen røyker, mens det tilsvarende tallet i den mer velstående gruppen er henholdsvis 10 % og 12 %.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media