Stor interesse for forskerstipend

Også innen andre helsefag er interessen større i år, og konkurransen om de tremåneders stipendene ble dermed svært hard, melder Helse Vest RHF.
- Det er tydeligvis et stort behov for slike stipend, og vi skulle gjerne hatt flere å dele ut, sier forskningsleder Ernst Omenaas.

Gode søknader

Nesten alle søknadene oppfylte tildelingskriteriene og de ble vurdert med tanke på vitenskapelig kvalitet, mulighet for gjennomføring og mulighet for faglig samarbeid mellom søkeren og det regionale kompetansesenteret for klinisk forskning.

- Generelt kan vi si at den vitenskapelige kvaliteten på prosjektene var meget god, men jeg skulle ønske at flere av dem var randomisterte kliniske forsøk, sier biostatistiker Geir Egil som deltok i vurderingen av søknadene.

Bare 14 av de 58 søknadene kom fra de mindre foretakene, mens hele 44 søknader kom fra Helse Bergen.

Disse fikk forskerstipend:

- Tewelde Berhane, overlege, kirurgisk avdeling, Sentralsjukehuset i Rogaland
- Kjersti Oterhals, assisterende oversykepleier, hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus
- Mohamed Abdou Salem, assistentlege, hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus
- Elisabeth Farbu, assistentlege, nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
- Trude Duelien, assistentlege, lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus
- Ole Drange Røksund, spesialfysioterapeut, Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media