Nytt på nett for Helsetilsynet

Adressen til nettsiden er fortsatt den samme: www.helsetilsynet.no.

Kjerneinformasjon lettere tilgjengelig

Når det gjelder strukturendringer så er seksjonen med tilsynsresultatene utvidet, og det skal være lettere å finne disse nå, mener Helsetilsynet. Det er et eget punkt i menyen for Tilsyn - funn, avgjørelser, metoder og i tillegg legges de siste tilsynsrapportene ut på forsiden.

Befolkningens rettigheter og klagemuligheter knyttet til sosial- og helsetjenester er fremstilt i korte artikler, bak menyvalget Rettigheter og klagemuligheter. Det som skjuler seg bak menyvalget Regelverk er utvidet blant annet med lovforarbeider, dommer, oversikt over rettskilder og emnesortering.

Søkemulighetene på sidene skal også være forbedret. Det er lagt til rette for emne- og kommunesortering av tilsynsrapporter og forhåndsdefinerte emnesøk for hvert menypunkt.

Grått

De nye nettsidene virker mer oversiktelig enn de gamle, men fremstår fortsatt ganske grå på grunn av mye bruk av nettopp grått i designfargene. Helsetilsynet har også brutt med konvensjonen om at lenker på Internett bør markeres med blå farge. Alle lenker på den nye nettsiden er røde.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media