Nytt navigeringsredskap for kirurger

Det er doktoravhandlingen til Ole Jakob Elle ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som tar for seg sensorstyring i robotkirurgi. Systemet gjør at kirurger snart kan operere med et hodefølgingssystem som gjør at legen føler hun befinner seg inne i pasientens kropp, med mulighet for å kikke seg rundt, skriver NTNU på sine nettsider. I doktoravhandlingen, som også omtales i Teknisk Ukeblad, konkluderes det med at det er et stort potensial for å bruke avanserte sensorer både for fjernstyrte kirurgiske roboter og for bruk av automatiske roboter i kirurgi.

Assistenten overflødig

Ved kikkhullskirurgi benyttes et skop med påmontert kamera for å overføre videobilder fra pasientens indre opp på en skjerm, eller et hodemontert display ved 3D-video. Et slik kamera holdes gjerne av en kirurgisk assistent, noe som kan medføre urolig kameraføring som sliter på kirurgen under lange prosedyrer. Det kan også oppstå misforståelser mellom kirurg og assistent underveis. Men ved å erstatte assistenten med en robot vil kameraet holdes helt stabilt.

Fjernstyring av ultralydprobe

Elle har også utviklet et automatisk system som blant annet kan benyttes for å hjelpe kirurger til å fjernstyre en ultralydprobe eller et kirurgisk instrument over en ukjent overflate. Dette er spesielt viktig for å opprettholde akustisk kontakt ved undersøkelse med ultralydteknikk. Systemet baserer seg på å måle kreftene mellom instrumentet og omgivelsene – det vil si vev eller hud - og bruke målingene til å kontrollere kontaktkreftene, slik at man kan oppgi kontaktkraften på forhånd. Dermed kan det opprettholdes et jevnt trykk mot huden, og proben kan fjernstyres.

Avhandlingen har tittelen Sensorstyring i robotkirurgi, og veiledere har vært Terje K. Lien og Erik Fosse.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media