Ny styreleder i Kreftforeningen

Den nye styrelederen, Erlend Smeland, ble nylig tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris for sin forskning på lymfekreft.

Tabell
Erlend Smeland, ny styreleder i Kreftofreningen. Foto Eline Feiring

Nye styremedlemmer er Anne Alvik, Lucy Smith og Baard-Christian Schem. Både Knut Schrøder og Bjørg Landmark takket ja til å fortsette som styremedlemmer. Styret består også av ansattrepresentant Knut Skarphagen og direktør Ann-Rigmor Lauritsen. Ny nestleder vil bli valgt om kort tid. Ole Erik Iversen går ut av styret fordi han ikke kunne gjenvelges etter 12 år som tillitsvalgt, skriver kreft.no.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media