Nasjonal smerteundersøkelse

Smerteprevalensundersøkelsen, som har fått navnet SP2004, er laget av anestesiavdelingen/smerteseksjonen ved Det norske radiumhospital i samarbeid landets fem regionale kompetansesentre for lindrende behandling, og Norsk forening for palliativ medisin. Studien er rettet mot alle kreftpasienter som er innlagt i sykehus i Norge.

Mange opplever smerte

En av tre kreftpasienter som får kurativ behandling opplever smerte i moderat til sterk grad i løpet av sykdoms- og behandlingsperioden, skriver Helse Nord RHF på sine nettsider. Alle somatiske sykehus i Helse Nord RHF skal være med i undersøkelsen. Til tross for at kunnskapen om smertebehandling er blitt bedre, er det fremdeles pasienter som har smerter det viser seg å være vanskelig å lindre.

Kreftsmerten spesiell

Ifølge kreft.no er kreftsmerten en spesielt komplisert opplevelse som har minst fem ulike dimensjoner. Den fysiske delen, den emosjonelle, den sosiale, den eksistensielle og den åndelige smerten. Alle fem dimensjonene har betydning for kreftpasientens totale smerteopplevelse. Den fysiske smerten overdøver alt annet, og er noe pasienten vil bli kvitt for enhver pris.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media