Mener diabetes kan gi Alzheimer

Det kommer frem i en amerikansk kohortstudie publisert i siste nummer av Archives of Neurology. 824 katolske nonner, munker og prester ble fulgt over 5,5 år i snitt. I løpet av studieperioden utviklet 151 personer Alzheimers sykdom. De 127 som hadde diabetes, hadde 65 % større risiko for å utvikle Alzheimers sykdom enn dem som ikke hadde diabetes.

Vil lete videre

De med diabetes hadde også 44 % større risiko for reduserte kognitive funksjoner.
Forskerne bak studien håper å finne ut mer om en mulig sammenheng mellom diabetes og Alzheimers sykdom ettersom alle som deltok har gått med på å donere hjernen sin til forskning.

Troverdige resultater

Professor Dag Årsland ved Alderspsykiatrisk seksjon, Psykiatrisk Klinikk, Sentralsjukehuset i Rogaland, sier det er all grunn til å stole på resultatene i studien.

- Dette er en godt gjennomført studie og resultatene stemmer med andre studier. Det er tidligere vist at risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer også gir økt risiko for Alzheimers sykdom og vaskulær demens. Dette bekrefter nyere teorier om at det er sammenheng mellom de to demenssykdommene. I hvilken grad resultatene skyldes indirekte effekt via økt risiko for slag, som det ble kontrollert for, eller hjerteinfarkter uten kliniske symptomer, en direkte effekt knyttet til genetiske forhold eller en insulineffekt, vites ikke. Svakheter ved studien er at MR av hjernen ikke er tatt av alle, og at diagnosen diabetes var basert på egen rapportering og legemiddelregistrering, sier Årsland.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media