Kreativ løsning på pasienttransporten

I stedet for å sende pasienter enkeltvis ned Hallingdalen til sykehusene i Drammen og Oslo, vil sykehuset i Buskerud tilby en mer samfunnsbesparende transport til pasientene. Helseekspressen skal erstatte dyre taxiturer og bruk av ambulanser.

Helsepersonell ombord

Helseekspressen, som ble lansert på Rikshospitalet i dag, vil frigjøre ambulanser til øyeblikkelig hjelp og redusere bruken av lange og dyre drosjetransporter, ifølge Helse Sør RHF.
Ombord i Helseekspressen skal det være profesjonelt helsepersonell og topp utstyr, og pasienttransporten skal kjøre to daglige ruter.

Kostnadsbesparende

Administrerende direktør ved Sykehuset Buskerud, Erik Normann, sier dette er et effektiviseringstiltak på flere områder.
- Dels bruker vi fagressurser på en riktigere måte, og dels reduserer vi antall kilometer ambulansene kjører på landeveien slik at disse kan dekke viktige beredskapsoppgaver bedre, sier Normann. Dersom Helseekspressen erstatter mellom fire og seks enkeltturer med drosje daglig, vil de tjene inn igjen kostnadene.

Ved årsskiftet tok helseforetakene over ansvaret for syketransporten. I 2002 var syketransportutgiftene totalt på rundt 1,5 milliarder kroner, og det er forventet at overtakelsen skal føre til at utgiftene reduseres i årene fremover.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media