Kampanjestart for røykfrie serveringssteder

- Jeg gratulerer dere alle med lanseringen av kampanjen, sa helseminister Dagfinn Høybråten.
- Da Stortinget 23. mai 2003 med stort flertall vedtok å innføre røykfrie serveringssteder ble det lagt merke til langt utenfor Norges grenser. Dette er en viktig milepæl i norsk helsepolitikk, sa helseministeren, samtidig som han understreket at hovedformålet med vedtaket har vært å skjerme de ansatte mot passiv røyking.
Det har vært vist mye mot og vilje til å stå på i holdningsarbeidet, ikke minst i denne saken, sa Dagfinn Høybråten, som har tro på at lovendringen kommer til å stå seg.

Vil gå bra

- Dette er en historisk dag for Norge, sa den irske helseministeren Micheál Martin, som roste Norge for å ha vært en pådriver i arbeidet for tobakkskontroll. Irland innførte røykfrie puber og serveringssteder 29. mars i år.
- Det har gått over all forventning og de ansatte i serveringsbransjen har nå fått et mye sunnere arbeidsmiljø. Det er stor støtte i Irland, både fra politikere, det offentlige og allmenheten, sa Micheál Martin. En sideeffekt har også vært at mange røyker mindre enn tidligere.
- Jeg er sikker på at dette også kommer til å gå bra i Norge, sa den irske helseministeren.

Ønsker røykeloven velkommen

- Dette er det viktigste enkeltbidraget til servitører og bartenderes helse sa Solbjørg Ingebrigtsen fra Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund. Hun har jobbet i bransjen i 40 år og oppfordret myndighetene til å gjøre bransjen delaktige i den videre prosessen.
For mer informasjon, blant annet kampanjefilm, informasjonsmateriell, undersøkelser og pressebilder, se www.tobakk.no.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media