Kampanjestart for røykfrie serveringssteder

- Jeg gratulerer dere alle med lanseringen av kampanjen, sa helseminister Dagfinn Høybråten.
- Da Stortinget 23. mai 2003 med stort flertall vedtok å innføre røykfrie serveringssteder ble det lagt merke til langt utenfor Norges grenser. Dette er en viktig milepæl i norsk helsepolitikk, sa helseministeren, samtidig som han understreket at hovedformålet med vedtaket har vært å skjerme de ansatte mot passiv røyking.
Det har vært vist mye mot og vilje til å stå på i holdningsarbeidet, ikke minst i denne saken, sa Dagfinn Høybråten, som har tro på at lovendringen kommer til å stå seg.

Vil gå bra

- Dette er en historisk dag for Norge, sa den irske helseministeren Micheál Martin, som roste Norge for å ha vært en pådriver i arbeidet for tobakkskontroll. Irland innførte røykfrie puber og serveringssteder 29. mars i år.
- Det har gått over all forventning og de ansatte i serveringsbransjen har nå fått et mye sunnere arbeidsmiljø. Det er stor støtte i Irland, både fra politikere, det offentlige og allmenheten, sa Micheál Martin. En sideeffekt har også vært at mange røyker mindre enn tidligere.
- Jeg er sikker på at dette også kommer til å gå bra i Norge, sa den irske helseministeren.

Ønsker røykeloven velkommen

- Dette er det viktigste enkeltbidraget til servitører og bartenderes helse sa Solbjørg Ingebrigtsen fra Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund. Hun har jobbet i bransjen i 40 år og oppfordret myndighetene til å gjøre bransjen delaktige i den videre prosessen.
For mer informasjon, blant annet kampanjefilm, informasjonsmateriell, undersøkelser og pressebilder, se www.tobakk.no.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.