Hver fjerde voldssak kan knyttes til rus

I den svenske studien, publisert i dagens utgave av BMJ, sammenliknet forskerne det nasjonale kriminalitetsregisteret med informasjon fra sykehusregistrene, der diagnoser knyttet til alkohol- og rusmisbruk var registrert. Kriminalitet som drap, overfall, ran, trusler, trakassering og seksualforbrytelser ble inkludert.

Hver fjerde

Fra 1988 til 2000 ble 16 % av all voldelig kriminalitet begått av personer som hadde vært utskrevet fra sykehus med diagnoser knyttet til alkoholmisbruk, mens mer enn 10 % ble knyttet til rusmisbruk. Total kan 23 % av all voldskriminalitet i den svenske befolkningen knyttes til personer med alkohol- eller rusproblemer.

Kombinert behandling

Behandling som rettes mot alkohol- og rusmisbrukere, det vil si en sammenslåing av psykiatri og avrusning, kan bidra til å redusere denne voldskriminaliteten, mener forfatterne. De mener også slike behandlingsmetoder bør integreres i rettssystemet.

Kostbart

Tiltak for å redusere risikoen for vold fra disse pasientene vil bidra til å redusere de enorme kostnadene rundt rusrelatert kriminalitet. Bare i Storbritannia regner man at rusrelatert kriminalitet koster samfunnet 1,5 milliarder euro, eller over 12 milliarder kroner, i året.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media