Husdyr og søsken forebygger allergi

Infeksjoner i tidlig alder derimot, øker risikoen for å utvikle atopisk eksem. Det viser en dansk kohortstudie, publisert i siste nummer av BMJ, der over 24 000 mødre deltok.

Intervjuet mødre

Kvinnene ble intervjuet to ganger under svangerskapet, og igjen da barna var henholdsvis seks og 18 måneder gamle.
I løpet av de fire intervjuene ble mødrene spurt om barnet hadde hatt kløende utslett og atopisk dermatitt påvist av lege, og i så fall når. Mødrene ble også spurt om barnet hadde hatt forkjølelse eller diaré, ørebetennelse, lungebetennelse eller andre infeksjonssykdommer, og hvor lang varighet dette hadde.

Infeksjonssykdom beskyttet ikke

13 070 av barna, eller 54 %, hadde minst én gang hatt en infeksjonssykdom før fylte seks måneder, i de fleste tilfellene forkjølelse. Drøyt 2 600 av disse hadde fått atopisk eksem før de ble 18 måneder gamle. Det var sammenheng mellom det å ha hatt minst én infeksjonssykdom første halvår, og utvikling av atopisk eksem. Risikoen økte for barn som hadde flere infeksjonssykdommer i løpet av sine første leveår. Dette står i motsetning til den vanlige oppfatningen om at infeksjonssykdommer tidlig i livet kan beskytte mot utvikling av allergier. Amming påvirket ikke forekomsten av allergi.

Dyr og søsken

Forskerne så også sammenhengen mellom bakteriekontakt og allergi. Tidligere studier har vist at risikoen for å utvikle allergi er mindre for barn som har mer kontakt med bakterier. Den danske studien bekreftet at barn som har flere søsken, som går i barnehage, bor på gård eller har kjæledyr er mer beskyttet mot allergi. Dette var uavhengig av antall infeksjonssykdommer.

- Funnene våre viser hvor viktig det er at barn utsettes for mikrobiell kontakt for å forebygge atopisk dermatitt, men utfordrer hypotesen om at infeksjonssykdommer hos barn beskytter mot utvikling av allergi, skriver forskerne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media