Fylkeslege med ambisjoner

Jan Vaage, ny fylkeslege
i Sør-Trøndelag
Foto: Helsetilsynet

Jan Vaage er spesialist i allmennmedisin og har praktisert som allmennlege i 15 år, skriver Helsetilsynet. De siste tre årene har han også vært praksiskonsulent ved Orkdal Sanitetsforenings sykehus.

Vil rette systemfeil

Vaage sier det blant annet er muligheten til å jobbe med kvalitetsutvikling i helse- og sosialtjenesten som motiverte ham til å ta jobben som fylkeslege.

- Når man har drevet praksis i en del år, ser man systemfeil som blir til ulempe for den enkelte pasient. Det å få jobbe med å eliminere slike systemfeil, og dermed minske risikoen for uhell som går utover pasienter, vil være en viktig inspirasjon og drivkraft for meg i jobben som fylkeslege, sier Vaage.

For de svake

Han mener også han som fylkeslege får et spesielt ansvar for de svake gruppene i samfunnet, og mener Helsetilsynet bør ha et spesielt fokus på at disse gruppene får de rettighetene de har krav på.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.