Fylkeslege med ambisjoner

Jan Vaage, ny fylkeslege

i Sør-Trøndelag

Foto: Helsetilsynet

Jan Vaage er spesialist i allmennmedisin og har praktisert som allmennlege i 15 år, skriver Helsetilsynet. De siste tre årene har han også vært praksiskonsulent ved Orkdal Sanitetsforenings sykehus.

Vil rette systemfeil

Vaage sier det blant annet er muligheten til å jobbe med kvalitetsutvikling i helse- og sosialtjenesten som motiverte ham til å ta jobben som fylkeslege.

- Når man har drevet praksis i en del år, ser man systemfeil som blir til ulempe for den enkelte pasient. Det å få jobbe med å eliminere slike systemfeil, og dermed minske risikoen for uhell som går utover pasienter, vil være en viktig inspirasjon og drivkraft for meg i jobben som fylkeslege, sier Vaage.

For de svake

Han mener også han som fylkeslege får et spesielt ansvar for de svake gruppene i samfunnet, og mener Helsetilsynet bør ha et spesielt fokus på at disse gruppene får de rettighetene de har krav på.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media