Først ute med samtaleterapi for kolleger?

Tilbudet, som går under navnet kollegastøtteordningen, er et frivillig lavterskeltilbud hvor ansatte hjelper ansatte, skriver Helse Sør RHF. Behovet for et slik tilbud ble tydelig etter brannen og eksplosjonen i Bragernestunnelen i Drammen i 1999, der flere mennesker mistet livet.

Første sykehus

Metoden med kollegastøtteordning ble første gang brukt i USA på 1950-tallet, men i Norge er det bare politiet som tidligere har benyttet seg at den. Ifølge psykolog Roald Bjørklund, som har vært med i utarbeidelsen av samtaletilbudet, er dette trolige første gang et sykehus i Norge utarbeider en formell prosedyre for en slik ordning.

Ser hverandre

16 ansatte ved akuttklinikken har fått opplæring og veiledning i kollegastøtte. En av dem er operasjonssykepleier Mette Nordvik.
- Kollegastøtteordningen bidrar til at vi ser og støtter hverandre i større grad enn tidligere, og dette bedrer dermed arbeidsmiljøet. Det er viktig at folk vet at kollegastøttene har taushetsplikt som ellers i helsevesenet, og at tilbudet er basert på frivillighet, sier Nordvik.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media