Folk kjøper mer reseptfrie legemidler

Økningen kan skyldes at enkelte preparater nå er tilgjengelige på drøyt 5 000 utsalgssteder, og ikke kun på apoteket.

Salgsøkning

Første kvartal 2004 ble det totalt omsatt reseptfrie legemidler for 440 millioner kroner, noe som er en gjennomsnittlig omsetningsøkning på 11 % i forhold til første kvartal 2003. Det viser kvartalsstatistikken fra Folkehelseinstituttet. Salget utenfor apotek utgjorde 22 % av totalt solgte doser av reseptfrie legemidler i første kvartal.

Økt salg i butikk – nedgang i apotek?

Salget av paracetamol har økt med 10 % målt i antall doser, mens apoteksalget ble redusert med 16 % i samme periode. Salget av ibuprofenholdige legemidler økte med 19 %, mens økningen for fenazonholdige legemidler var på 7 % første kvartal. Salget av nikotinholdige legemidler ble redusert med 19 % første kvartal i år sammenliknet med samme periode i fjor. Denne endringen må ses i sammenheng med at salget var kunstig høyt første del av fjoråret.

Flere årsaker

Ifølge tallene har salget av reseptfrie legemidler totalt økt gradvis de første tre månedene i 2004, fra 18 % i januar til 27 % i mars. Salget av for eksempel paracetamol varierer fra måned til måned, også uavhengig av endring i distribusjonskanaler, ifølge Folkehelseinstituttet.

Om økningen man nå har sett vil fortsette er vanskelig å forutsi, mener seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, Solveig Sakshaug.
- Det er alltid en del usikkerhet knyttet til de første månedene, og om dette vil stabilisere seg er vanskelig å spå. Det kommer også an på om utvalget i butikkene vil bli større. Vi vil nok trenge minst tre måneder til før vi kan anslå noe, sier Sakshaug til Tidsskriftet.

Ikke ufarlig

Røykeavvenningsprodukter har det vært mulig å kjøpe i butikker og på bensinstasjoner siden 1. januar 2003, og fra 1. november 2003 ble det også lov å selge en rekke andre reseptfrie legemidler utefor apotek. Salget i dagligvarehandelen startet imidlertid ikke før i desember 2003. I dag har Statens legemiddelverk gitt drøyt 5 000 utsalgssteder tillatelse til å selge utvalgte reseptfrie medikamenter.

Legeforeningen har uttalt at de ikke er imot salg av reseptfrie legemidler i butikk, men at myndighetene må øke innsatsen for å informere publikum om at feilbruk av reseptfrie legemidler kan medføre betydelig risiko. Foreningen advarer mot oppfatningen om at –reseptfritt er ufarlig–.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media