Folk kjøper mer reseptfrie legemidler

Økningen kan skyldes at enkelte preparater nå er tilgjengelige på drøyt 5 000 utsalgssteder, og ikke kun på apoteket.

Salgsøkning

Første kvartal 2004 ble det totalt omsatt reseptfrie legemidler for 440 millioner kroner, noe som er en gjennomsnittlig omsetningsøkning på 11 % i forhold til første kvartal 2003. Det viser kvartalsstatistikken fra Folkehelseinstituttet. Salget utenfor apotek utgjorde 22 % av totalt solgte doser av reseptfrie legemidler i første kvartal.

Økt salg i butikk – nedgang i apotek?

Salget av paracetamol har økt med 10 % målt i antall doser, mens apoteksalget ble redusert med 16 % i samme periode. Salget av ibuprofenholdige legemidler økte med 19 %, mens økningen for fenazonholdige legemidler var på 7 % første kvartal. Salget av nikotinholdige legemidler ble redusert med 19 % første kvartal i år sammenliknet med samme periode i fjor. Denne endringen må ses i sammenheng med at salget var kunstig høyt første del av fjoråret.

Flere årsaker

Ifølge tallene har salget av reseptfrie legemidler totalt økt gradvis de første tre månedene i 2004, fra 18 % i januar til 27 % i mars. Salget av for eksempel paracetamol varierer fra måned til måned, også uavhengig av endring i distribusjonskanaler, ifølge Folkehelseinstituttet.

Om økningen man nå har sett vil fortsette er vanskelig å forutsi, mener seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, Solveig Sakshaug.
- Det er alltid en del usikkerhet knyttet til de første månedene, og om dette vil stabilisere seg er vanskelig å spå. Det kommer også an på om utvalget i butikkene vil bli større. Vi vil nok trenge minst tre måneder til før vi kan anslå noe, sier Sakshaug til Tidsskriftet.

Ikke ufarlig

Røykeavvenningsprodukter har det vært mulig å kjøpe i butikker og på bensinstasjoner siden 1. januar 2003, og fra 1. november 2003 ble det også lov å selge en rekke andre reseptfrie legemidler utefor apotek. Salget i dagligvarehandelen startet imidlertid ikke før i desember 2003. I dag har Statens legemiddelverk gitt drøyt 5 000 utsalgssteder tillatelse til å selge utvalgte reseptfrie medikamenter.

Legeforeningen har uttalt at de ikke er imot salg av reseptfrie legemidler i butikk, men at myndighetene må øke innsatsen for å informere publikum om at feilbruk av reseptfrie legemidler kan medføre betydelig risiko. Foreningen advarer mot oppfatningen om at –reseptfritt er ufarlig–.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.