Felles kamp mot sukker og latskap

Nå skal verden spise mindre sukker og fett, og mer frukt og grønt. Delegater fra hele verden har vært samlet til helsetoppmøtet i Genéve i Sveits i disse dager. Den vedtatte strategien setter fokus på at feil kosthold og mangel på fysisk aktivitet fører til sykdommer som forårsaker 60 % av dødsfallene og 47 % av sykdomsbyrden verden over – det vil si hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, kreft og sykdommer knyttet til overvekt. Anbefalingene fra Verdens helseforsamling går blant annet ut på å begrense inntak av sukker, fett og salt, øke forbruket av frukt og grønnsaker og øke graden av fysisk aktivitet. Det understrekes at mange har et ansvar for å gjennomføre tiltakene, ikke bare helsevesenet, men også myndigheter, FN-organisasjoner, frivillige organisasjoner og privat næringsliv.

Motstand i industrien

Tabell
Kaare R. Norum (t.v.) og Dagfinn Høybråten

Arbeidet med strategien ble påbegynt mens Gro Harlem Brundtland var generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO) og har vært ledet av professor Kaare R. Norum. Helseminister Dagfinn Høybråten, som deltok på konferansen, sier det er gledelig at forhandlingene til slutt endte med enighet. Strategien har vært mye debattert, ikke minst på grunn av motstand fra deler av sukker- og næringsmiddelindustrien.
- Ikke minst er dette viktig i mange utviklingsland, hvor de kan ende opp med en dobbel sykdomsbyrde ved en økende forekomst av livsstilssykdommer i tillegg til tradisjonelle smittsomme sykdommer, mangelsykdommer og underernæring, uttaler Høybråten i en pressemelding. Han mener strategien også er viktig og motiverende for det nasjonale arbeidet på dette feltet.

Møysommelig jobb

WHOs generaldirektør, LEE Jong-wook, sier strategien er en milepæl innen verdens helsepolitikk, og et svært viktig instrument for medlemslandene i arbeidet med på utvikle egne strategier.

WHO og samarbeidspartnerne har brukt de siste to årene på å utvikle den nå vedtatte strategien.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media